Najczęściej kupowane

Promocje

Polityka bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych


Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane. Powierzone nam dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: 
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień,
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.


Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Na stronie www.ezaza.pl Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
• Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa

 

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej), jakie są w tej chwili dostępne.
Stosowanym przez nas protokołem transmisji podczas dokonywania płatności, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

 

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

 

1. W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

 

2. W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

 

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów - CertificationAuthorities (CA).

 

Wchodząc na serwer legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.

Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji, jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z Internetu - na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

 

Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu. 
Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Serwis www.ezaza.pl wykorzystuje pliki cookies:


1. PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.

2. cookieAgree -  plik  cookie,  który  zapisuje  ustawienia  dotyczące  wyświetlania
komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies.

3. _utma -  plik  cookie  zapisywany  na  dysku komputera  podczas  pierwszych  odwiedzin danej  witryny.  Plik  ten  zawiera  unikalny  numer  identyfikacyjny,  za  pomocą  którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika.

4. _utmb –  plik  cookie  _utmb  jest  odpowiedzialny  za  przechowywanie  informacji  na
temat danej odwiedziny,

5. _utmc –  plik  cookie  współpracujący  z  _utmb,  którego  zadaniem  jest  ustalenie,  czynależy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać 
zaliczone do istniejących odwiedzin,


6. _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu
możliwe  jest  policzenie  m.in.  odwiedzin  z  wyszukiwarek.  Plik  jest  uaktualniany  po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

1. w przeglądarce Internet Explorer

2. w przeglądarce Mozilla Firefox

3. w przeglądarce Chrome

4. w przeglądarce Opera

5. w przeglądarce Safari

 

Zebrane logi serwera (adres  IP,  domena)  przechowywane  są  przez  czas  nieokreślony  i wykorzystywane  do  generowania  statystyk  pomocnych  w  administrowaniu  serwisem.

Podsumowania  te  mają  charakter  zbiorczy  i  nie  zawierają  cech  identyfikujących  osoby odwiedzające  stronę ezaza.pl.  Logi  nie  są  ujawniane  osobom  niezwiązanym  z  zarządzaniem serwisem.

·         Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

·         Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

·         Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).